Trung tâm Anh ngữ có nhiều chương trình học khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu theo từng nhóm học viên. Trung tâm sẽ khó khăn quản lý bằng văn bản giấy tờ nếu chương trình học của mình ngày càng tăng. Mỗi chương trình học cần được ghi lại lịch sử và hiệu suất của nó để gợi ý cho những quyết định vận hành trung tâm trong tương lai.

Lịch học của chương trình cần được quản lý trên ứng dụng máy tính như Excel, Word… nhưng bạn sẽ khó khăn hơn nếu bạn dùng dùng SemS. Bạn chỉ cần gõ điều kiện tìm kiếm, kết quả sẽ hiện trước mắt. Bên cạnh đó SemS cũng tạo ra những bảng biểu giúp bạn có cái nhìn tổng thể về lịch biểu hiện tại của trung tâm. Trạng thái và Giảng viên đảm nhiệm khóa học.

Học viên và kết quả của học viên

Danh sách học viên tham gia từng khóa học sẽ được lưu trữ lại. Quá trình học tập và điểm số của học viên cũng được thể hiện trong đây. Những thông tin này cũng là cơ sở để trung tâm xây dựng chương trình học tập phù hợp với từng học viên sau này. Đồng thời thông tin chi tiết của mỗi học viên sẽ được sử dụng lại trong các giai đoạn tư vấn, hỗ trợ hay chào mời khi có khóa học phù hợp.

Hệ thống cũng cung cấp trang web quản lý từ xa để biết lịch học hàng tuần. Phụ huynh có thể giám sát các hoạt động đến lớp hay nghỉ học của con em mình thông qua truy cập vào trang web. Điểm số cũng sẽ hiện thị trên trang web nếu phụ huynh yêu cầu.

Giảng viên và Nhân viên

Điều quan trọng của trung tâm là giám sát và điều phối giảng viên hợp lý dựa trên thời gian làm việc của họ. Giảng viên thường làm việc bán thời gian do đó cần phải biết được lịch biểu của họ để bố trí thời gian giảng dạy tốt nhất. SemS cũng cung cấp cho trung tâm một trang web để giới thiệu quảng bá giảng viên nhằm thu hút học viên hơn.

Để vận hành một trung tâm anh ngữ. Ngoài hai yếu tố chính là học viên và giảng viên còn có các nhân viên hỗ trợ quá trình giảng dạy và dịch vụ trong trung tâm. SemS cũng có phần hỗ trợ giúp điều phối vận hành tốt bộ phận này. Trong phần này sẽ có lịch làm việc, chấm công, nghỉ phép, lương…

Quảng bá chương trình học

Trên trang web của trung tâm do SemS cung cấp, các chương trình học cần hiển thị đầy đủ để thuận tiện áp dụng các phương pháp Marketing online. Giáo viên, học viên và nhân viên tư vấn… có thể chia sẽ các khóa học của mình thông qua Facebook, Google…

Quản lý thiết bị và giáo trình

Trung tâm cần quản lý các thiết bị như bàn ghế, máy chiếu, thiết bị âm thanh, giáo trình giảng dạy… SemS sẽ giúp bạn thống kê và cảnh báo hết hạn sử dụng các thiết bị này. Thiết bị nào được gán cho ai sử dụng vào mục đích gì cũng được SemS hỗ trợ trong chính ứng dụng của mình. Nếu thiết bị hư hỏng mà vẫn còn trong thời gian bảo hành thì bạn vẫn nhận được cảnh báo bảo hành để giảm được chi phí.

Báo cáo doanh thu và chi phí vận hành

Doanh thu là phần quan trọng trong kinh doanh. Doanh thu mỗi khóa học sẽ được SemS thống kê trong bảng báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm. Nếu cần thiết mà quản lý có thể thiết lập các báo cáo theo nhu cầu của riêng mình.

Trên đây là tính năng cơ bản mà SemS sẽ hỗ trợ trong phiên bản quản lý trung tâm anh ngữ của mình.

Vì sự phát triển trung tâm anh ngữ của bạn.
SemS – Quản lý trung tâm anh ngữ