Bán hàng

Trong quá trình bán hàng, nhân viên có thể chào giá với khách hàng với nhiều mức giá khác nhau. Dựa trên độ thân thuộc của khách hàng hoặc dựa trên các chương trình khuyến mãi. Các mức giá sản phẩm được SemS cho phép cấu hình thông qua chức năng cấu hình trong ứng dụng.

Đơn bán hàng sẽ được liên kết đến các mô đun khác như kho hàng, vận chuyển, sản xuất để tạo nên một chuỗi các hoạt động một cách tự động. Nhân viên điều hành chỉ kiểm tra, giám sát quy trình thông qua các báo cáo, cảnh báo. Quy trình này cũng được SemS hỗ trợ thiết kế linh động thông qua các nhân viên lập trình từ SemS.

Hiệu quả của bán hàng được đánh giá thông qua doanh thu. Doanh thu càng cao thì đội ngũ bán hàng càng hoạt động tốt. Nhà quản lý cần thấy doanh thu theo từng giai đoạn và theo từng nhóm sản phẩm. Để có được một chiến lược bán hàng tốt.

Mua hàng

Doanh nghiệp cần nhập hàng hóa từ nhà cung cấp dạng sản phẩm hay nguyên liệu. Để phục vụ quy trình của mình. Yêu cầu được cung cấp báo giá từ nhà cung cấp.

Sản phẩm hay nguyên liệu nhập được tự động cấu hình lưu kho. Tuyến vận chuyển được thiết lập theo từng nhà cung cấp hay theo từng món hàng. Tạo ra các đơn nhập hàng để báo cáo, kiểm kê hàng hóa trong kho.

Sản xuất

Quy trình sản xuất cũng được kích hoạt thông qua các đơn đặt hàng. Lệnh sản xuất sẽ thống kê các công việc cần thực hiện, công cụ hỗ trợ cùng với ước lượng chi phí của lệnh sản xuất này. Tạo cơ sở để quyết định giá của sản phẩm bán ra.

Kế toán

Doanh thu theo từng chu kỳ dựa trên đơn bán hàng và chi phí dựa trên phiếu mua hàng sẽ được thống kê trong phần kế toán. Phần báo cáo này sẽ được báo cao theo định kỳ: tháng, quý và năm.

Ngoài ra SemS cũng thực hiện báo cáo doanh thu và lợi nhuận theo từng dự án. Tạo điều kiện cho nhà quản lý tối ưu lợi nhuận thông qua quá trình chọn các dự án triển khai trong thời gian tới. Dự án lợi nhuận cao sẽ được nhà quản lý ưu tiên hơn các dự án lợi nhuận thấp.

Nhân sự

Danh sách nhân viên, phòng ban và các thông tin như gia đình, bằng cấp… sẽ được SemS thể hiện trong phần quản lý nhân sự. Thông tin nhân viên cũng hiển thị cây quản lý trong phân chi tiết.

Trong quá trình làm việc nhân viên cũng được chấm công thông qua các thiết bị chấm công. Bảng chấm công cuối tháng là cơ sở để hình thành nên bảng lương của nhân viên trong tháng đó. Nhân viên cũng có chế độ nghỉ phép của mình theo định kỳ. Khi xin nghỉ phép các loại cũng sẽ được thực hiện trong phần này.

Chương trình đào tạo nhân viên cũng sẽ được nhân viên quan tâm khi làm việc trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp lên kế hoạch đào tạo và kêu gọi nhân viên tham gia. Ứng dụng sẽ quản lý các điều kiện tham gia đào tạo và các cam kết khi hoàn thành khóa đào tạo.

Công việc

Doanh nghiệp có nhiều dự án để thực hiện. Mỗi dự án có nhiều công việc bên trong. Các công việc này sẽ được thể hiện thông qua các thuộc tính: ai thực hiện công việc này, ước lượng thời gian thực hiên, công cụ và chi phí để hoàn thành nó.

Bảng đánh giá chi phí và lợi nhuận theo từng dự án sẽ được thống kê để tối ưu công việc trong tương lai.

Tồn kho

Kho hàng là một trong những phần quan trọng trong kinh doanh. Sản phẩm, nguyên liệu điều được đưa vào kho để chuẩn bị cho các quy trình khác. Kho hàng sẽ gắn liền với bán hàng, nhập hàng, sản xuất. Quy trình này sẽ được thực hiện thông qua nhân viên, kế toán, vận hành… Chúng sẽ được giám sát tham qua các báo cáo.

Giá trị trong kho sẽ được báo cáo để có các giải pháp tốt trong quá trình vận hành. Hàng hóa hết hạn sử dụng và các công cụ hết thời hạn bảo hành lẫn sử dụng cũng được cảnh báo thông qua phần này.

Báo cáo

Báo cáo giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định đúng đắng cho các hoạt động kế tiếp. Do đó hầu hết các ứng dụng quản lý cần phải được thể hiện tốt. Báo cáo thuộc 2 nhóm chính: báo cáo tài chính và báo cáo vận hành.

Báo cáo tài chính được lấy từ bộ phận kế toán với các báo cáo tài chình, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí và báo có luông tiền (nợ ngắn dài hạn/có dạng tiền mặc, cổ phiếu hay tài sản)…

Báo cáo vận hành thường được các nhà điều hành sử dụng để điều phối và tinh chỉnh công việc một cách hợp lý giúp tối ưu tài nguyên. Dữ liệu báo cáo được lấy thông qua phần công việc, tài sản, nhân sự (đánh giá nhân sự thông qua hiệu suất làm việc).

Trên là những tính năng cơ bản của một hệ thống quản lý doanh nghiệp mà SemS đang hỗ trợ.

 

 

Trợ lý đắc lực cho quản lý
SemS – Quản lý sản xuất