Trong các hệ thông quản lý, quản lý là một phân hệ không thể thiếu trong ứng dụng. Tuy nhiên, theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau thì phần nhân sự được tập trung chính hay không? SemS với phiên bản Quản lý nhân sự là phiên bản tốt và toàn diện về các tính năng quản lý nhân sự.

Nhân viên

Danh sách nhân viên được quản lý chi tiết từ cá nhân đến mối quan hệ gia đình và trình độ học vấn. Thống kê nghĩ việc của nhân viên theo thời gian. Đồng thời SemS cũng tổng hợp các hành vi của nhân viên trong công ty.

Tuyển dụng

SemS quản lý các chương trình tuyển dụng của doanh nghiệp với nhiều cấp độ. Lưu trữ thông tin các ứng viên tìm năng và ghi lại lịch sử liên hệ với ứng viên. Lên lịch hẹn phỏng vấn cho từng ứng viên.

Đào tạo

Nhân viên được đào tạo để nâng cấp dịch vụ công ty thông qua các chương trình đào tạo. Xây dựng nội dung đào tạo và các điều kiện yêu cầu trước và sau khóa đào tạo đó. Dự trù kinh phí đào tạo cũng được quản lý trong phần này. Nhân viên nào đã tham gia khóa đào tạo nào cũng được quản lý để đánh giá nhân viên.

Đánh giá

Nhân viên được đanh giá thông qua hiệu suất làm việc. Quá trình làm việc của nhân viên sẽ được công nhận thông qua quá trình tổng kết theo từng giai đoạn. SemS áp dụng các phương pháp đánh giá nhân sự đã được kiểm chứng trong các công ty, tập đoàn lớn trong thời gian dài.

Chấm công

Nhân viên sẽ có 2 phương thức lựa chọn để chấm công. 1- dựa trên thời gian thực hiện công việc. 2- dựa trên thời gian ra/vào công ty. Chấm công sẽ đưa ra tổng thời gian làm việc của nhân viên theo mỗi tháng. Nó sẽ tác động đến bảng lương hàng tháng của nhân viên một cách tự động.

Tính lương

Quản lý tính lương dựa trên cơ cấu lương sẽ giúp nhiều cho nhân viên kế toán. Hệ thống tính lương sẽ thực hiện tự động để sinh ra bảng lương. Nhân viên kế toán sẽ kiểm tra lại để đảm bảo trước khi bảng lương thông qua các chữ ký có thẩm quyền.

 

Hãy để SemS chăm lo nhân viên của bạn
SemS – Quản lý nhân sự.