Công nghệ thông tin là một công ty thiên về công nghệ do đó sản phẩm chính là Nhân sự và Công nghệ. SemS phiên bản quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin thực hiện có 3 tính năng chính: quản lý nhân sự, điều phối quy trình làm việc và quản lý tài sản công ty.

Quản lý nhân sự

SemS quản lý chi tiết thông tin nhân viên và các mối liên hệ gia đình của nhân viên. Chính sách tiền lương nhân viên theo từng giai đoạn. Thông tin về bảo hiểm và dịch vụ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên. Chấm công nhân viên thông qua từng giờ làm của nhân viên. Tự động tính lương chính và lương cho tăng ca theo tháng.

Tuyển dụng nhân viên mới giúp doanh nghiệp phát triển là phần không thể thiếu trong các ứng dụng Quản lý nhân sự. Ứng dụng sẽ liệt kê các cấp độ chức vụ cần ứng tuyển và các yêu cầu cho mỗi chức vụ ấy. Lên lịch hẹn phỏng vấn cho các ứng viên.

Đánh giá nhân viên

Hiệu suất làm việc là cơ sở qua trọng đưa ra quyết định thăng cấp hay tăng lương của nhân viên. Phương pháp để đo hiệu suất làm việc cũng được SemS tích hợp trong ứng dụng. SemS áp dụng các phương pháp đánh giá mới đã được chấp nhận trong lĩnh vực quản lý nhân sự.

Quy trình làm việc

Quản lý công việc là phần chính trong SemS phiên bản giành cho công nghệ thông tin. Doanh nghiệp sẽ tạo ra các dựa án và quản lý công việc trong đó ở phần Dự án của SemS. Mỗi tác vụ trong dự án sẽ hiển thị ai chịu trách nhiệm thực hiện, thực hiện trong bao lâu, đã hoàn thành hay chưa…

Tìm và Chăm sóc khách hàng

Nếu bạn là doanh nghiệp công nghệ thông tin thuộc loại cung cấp dịch vụ hay sản xuất sản phẩm, thì phần này sẽ giúp bạn tìm khách hàng mới và chăm sóc tốt khách hàng cũ. Phần này SemS thể hiện nó trong mô đun có tên là CRM (Customer Relationship Management). Khách hàng sử dụng ứng dụng của bạn nếu có vấn đề sẽ tạo ra các tin báo lỗi và chuyển về dự án để nhân viện xử lý.

Quản lý tài sản

Tài sản vật lý chính của các doanh nghiệp công nghệ thông tin là Máy tính và Máy chủ của công ty. SemS sẽ quản lý trạng thái các tài sản này. Xem máy tính nào đang được sử dụng bở nhân viên nào và trạng thái đang sử dụng hay đang gặp vấn đề về hỏng hóc… Đồng thời SemS còn cảnh báo hết hạn thời gian bảo hành theo từng thiết bị.

 

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn
SemS – Quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin