Sems được viết từ SMEs Enterprice Management System với ý nghĩa là một hệ thống quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sems được xây dựng từ các chuyên gia về CNTT và Cộng đồng doanh nghiệp. Nhằm đơn giản quá công việc quản lý doanh nghiệp và nâng cao hiệu suất công việc đồng thời giúp nhận dạng dấu hiệu rủi ro từ dữ liệu doanh nghiệp.

Sản phẩm

Sản phẩm chính của SemS là các hệ thống quản lý doanh nghiệp với nhiều loại hình kinh doanh hiện có ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn giảm thiểu chi phí quản lý xuống và tối ưu qui trình dựa trên số liệu từ ứng dụng. SemS tự tin điều này vì chúng tôi là nơi qui tựu nhiều thành viên đã từng làm việc ở các công ty lớn ở Việt Nam giúp chúng tôi tư vấn về qui trình.

Tiêu chí

Với tin thần học hỏi, SemS tự hào sẽ là một “đứa trẻ lớn nhanh” đáp ứng tốt xu hướng mới trong Quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn lòng đoán nhận những công nghệ mới để tối ưu hóa ứng dụng của mình tốt hơn. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp của khách hàng là thước đo mà chúng tôi chọn để phấn đấu cho bản thân.

SemS sẽ cung cấp ra nhiều phiên bản cho mõi loại hình doanh nghiệp khác nhau nhằm tối ưu giao diện, qui trình quản lý… Do đó bạn sẽ thấy trong website chúng tôi có: Quán cafe, Sản xuất, Bán hàng, Trung tâm Anh ngữ... Dựa trên một nền tảng nhưng chúng tôi sẽ thêm các mô đun để tối ưu.

Mục tiêu

Không ngoài sự khao khác trở thành một doanh nghiệp xây dựng ứng dụng quản lý doanh nghiệp thuộc danh sánh đứng đầu Việt Nam. Để làm điều này chúng tôi không ngừng thử nghiệm nhiều phương pháp để giúp SemS phát triển vượt trội trong thị trường.

Với quan điểm “cộng tác”. Chúng tôi xác định lợi nhuận mà SemS có được dựa trên lợi nhuận doanh nghiệp khách hàng. Do đó chúng tôi muốn giúp khách hàng tốt lên bằng cách tối ưu qui trình. Và khi được khách hàng tin tưởng thì chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây nên một hệ sinh thái các doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau.

Chúng tôi rất hân hạnh được Cộng tác với Doanh nghiệp
SemS – Quản lý doanh nghiệp